21 januari 2018 – derde zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen b-jaar

— Valérie Kabergs —

Omgekeerd

Paulus spreekt vandaag in tegenstellingen. Hij roept de gemeenschap in Korinte op alle aspecten van het aardse leven te relativeren: de zorgen die een relatie met zich meebrengt, dat wat verdriet doet of net heel erg verheugt, en financiële bekommernissen. Hoewel het me heilzaam lijkt zelf ook wat meer los te komen van dergelijke zorgen, schrijft Paulus vanuit een specifiek perspectief. Paulus verwacht de wederkomst van Christus elk moment. Hij maant de Korintiërs aan zo onbezorgd mogelijk te zijn om het aardse, opdat ze hun aandacht volledig op God zouden kunnen richten. Paulus antwoordt in zijn brief op vragen die de gemeenschap zich stelde. In het zevende hoofdstuk zijn kwesties over seksualiteit en huwelijk aan de orde. Paulus’ opstelling ten aanzien van de vrouw in die tekst klinkt verre van revo…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €41
tot eind 2019

Registreer je hier